SOME BY MI 天然穀物去黑頭潔顏霜

2018/10/26
SOME BY MI 天然穀物去黑頭潔顏霜
SOME BY MI 天然穀物去黑頭潔顏霜 ✔️天然穀物顆粒能去除老舊角質、黑頭粉刺 ✔️鎮靜肌膚,達到最深層的清潔 ✔️不只臉部,也可以用在全身角質堆積處